NIEuwS 2019

Laatste stand van zaken rapport fokken met kortsnuiten

Op 9 mei heeft de Raad van Beheer een prettig en constructief gesprek gehad met het ministerie van LNV over het rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport staan normen voor handhaving op fokken met kortsnuitige hondenrassen (artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren).

 

Het gesprek met het ministerie ging over de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen. Resultaat van het gesprek is dat de Raad van Beheer de ruimte krijgt om op korte termijn een voorstel te doen voor criteria en reglementering van de fokkerij van stamboomhonden van kortsnuitige rassen. Hierbij zou de reglementering ook gelden voor de registratie van importhonden met stamboom. Na indiening van het voorstel zal er een vervolggesprek komen.

 

De doelstelling van de Raad van Beheer blijft de continuïteit van verantwoorde fokkerij van gezonde rashonden zonder schadelijke raskenmerken.

 

Het ministerie heeft aangegeven dat de handhavingslijn die zij heeft gepubliceerd vooralsnog onveranderd van kracht blijft. Dit betekent dat de NVWA de gepubliceerde criteria voor de controle en handhaving kan inzetten.

 

Statusupdate rapport fokken met kortsnuiten

Op 22 maart jl. publiceerde de Raad van Beheer haar standpunt over het recent verschenen rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport wordt duidelijk gesproken over voorstellen voor de handhaving op de normen van het rapport. Dit hebben wij overgenomen in onze communicatie over het rapport. Inmiddels is het rapport gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de resultaten van het onderzoek een uitwerking zijn van bestaande regelgeving is het mogelijk dat na publicatie in de Staatscourant de NVWA de criteria voor de controle en handhaving gaat inzetten.  

lees verder (er wordt een nieuwe pagina geopend)


Inschrijving clubdag geopend

Op 30 juni a.s. wordt in het Dogcentre in Zwolle de clubdag van onze rasvereniging gehouden.
Misschien bent u nieuwsgierig wat een keurmeester van uw hondje vindt, dan kunt u hem of haar deze dag laten beoordelen door dhr. M. Wibier.


Voor de lunch kunt u natuurlijk een lekkere boterham van thuis meenemen, maar u kunt ook een heerlijke Hamburger van de BBQ eten, compleet met salade en stok-brood. De prijs voor leden bedraagt 6 euro en voor niet-leden 9,50.Na de lunch is er een workshop om met Paracord en keramische pijpjes een tekenhals-band te maken. In de keramische pijpjes die gebruikt worden zitten bacteriën die een bepaald geluid maken. 
De workshop wordt door Jolinda Fels gegeven. Kosten voor deelname zijn 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. U gaat dan zelf 1 tekenhalsband maken. Bent u benieuwd hoe zo’n halsband er uitziet? Neem dan een kijkje op Rizzo’s Facebookpagina.
Net als voorgaande jaren zal weer de snelste hond van de dag gekozen worden.TROSRADAR

Voor de uitzending van Trosradar van maandag 1 april is het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub gevraagd om een reactie te geven m.b.t. het fokken van de Pekingees op de volgende vragen: 

- Kan de rasvereniging zich vinden in de opgestelde criteria voor het fokken met honden met een korte snuit?

- Wat betekent dit voor de wijze waarop er gefokt kan worden met de Pekingees?

- Gaat de vereniging de rasstandaard van de Pekingees aanpassen naar aanleiding van het rapport?

 

Onderstaand vind u onze reactie die wij gegeven hebben.

 

Tijdens onze ALV hebben wij onze zorgen gedeeld met de leden over het rapport fokken met kortsnuiten. We hebben binnen onze vereniging meerdere rassen die getroffen worden door deze maatregel mocht deze van kracht komen.  

 

Download
Reactie bestuur PDC op Trosradar
! BRIEF trosradar DEF.pdf
Adobe Acrobat document 70.0 KB

Rapport Fokken met kortsnuitige honden

Meer info in de RADAR van de Raad van beheer 

Download
Raadar Raad van Beheer Maart 2019
In dit nummer onder meer:
Voortgangsrapportage Fairfok naar Tweede Kamer
Raad van Beheer reageert op ‘Welzijnsbrief hondenfokker’
rvb_raadar_2019_04_maart.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Hier vindt u de brief en de bijlages van minister Schouten betreft fokken met kortsnuitige honden

Hier vindt u het standpunt van de Raad van beheer over dit papier en de brief van de minister.


Algemene ledenvergadering

Onze Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 30 Maart 2019 in Show Dog Centre, Hermelenweg 160, 8028 PL ZWOLLE (langs A28 richting Meppel). Aanvang: 14.00 uur.

Agenda volgt in het clubblad van Maart 2019.

 

 

 


Het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub wenst u een fantastisch 2019!