NIEUWS 2019


Kampioensclubmatch 10 november 2019 te Heteren

Volledige uitslag en meer foto's volgen in het december clubblad 

KCM indeling

Op zondag 10 november 2019 houden we onze jaarlijkse Kampioensclubmatch. Dit jaar wordt deze gehouden in de Bongerd te Heteren. (Flessestraat 54, 6666 CR Heteren) 

 

ZAAL OPEN 8:45uur,

start keuringen 10:00uur

 

RING 1 De heer Per Svarstad

Lhasa Apso 7 Chinese Naakthond 4 Peruaanse Naakthond Middel 1 Peruaanse Naakthond Groot 1 Coton de Tuléar 12 Tibetaanse Spaniel 11

 

RING 2 Mevrouw Birgitta Svarstad

Bolognezer 3 Japanse Spaniel 1 Petit Brabançon 1 Griffon Belge 1 Griffon Bruxellois 4 Pekingees 1 King Charles Spaniel 3 Leeuwhondje 7 Bichon Frisé 7

 

 

 

inschrijfgelden:

  • 1ste hond 35 euro
  • 2de hond 25 euro 
  • minor pup, pup en veteranen 20 euro, deze tellen niet als eerste hond.
  • ledenkorting - 5 euro

            - leden korting alleen op eerste hond.September Clubblad

Het nieuwe september clubblad is uit.

 

Heeft u deze niet ontvangen? mail naar:

webmaster@pekingees-en-dwergspanielclub.nl 


Verenigingsfokreglement

De wijzigingen in de Verenigingsfokreglementen die door de Algemene Ledenvergadering op 30 maart zijn goedgekeurd voor de rassen:

  • King Charles Spaniel
  • Griffons & Brabandertjes
  • Tibetaanse spaniel 

zijn op 5 september 2019 goedgekeurd door de Raad van Beheer. 

De nieuwe VFR's zijn te vinden op de website. 

 

Vragen? Mail naar webmaster@pekingees-en-dwergspanielclub.nl 


Fokbegeleidingsplan Kortsnuitige stamboomhonden

Hierbij delen wij het nieuwsbericht dat de Raad van beheer vandaag, 1 augustus 2019, zijn fokbegeleidingsplan heeft aangeboden bij het Ministerie Lnv.   Wij zijn afwachting van een positief antwoord over de plannen van Minister Schouten. De handhavingslijn van het ministerie blijft vooralsnog onveranderd van kracht. Hieronder volgt het bericht van de Raad van beheer:

 

Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland.

 

De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in Nederland en neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zoals o.a. verwoord in FairFok, en gaat aanvullende eisen stellen aan het registeren en aanvragen van stambomen voor de betreffende rassen.

Fokkers zullen in het vervolg duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten.

 

De Raad van Beheer verzoekt om een uitzondering voor de stamboomhondenfokkerij om honden die gezond zijn, maar toch een CFR < 0.3 hebben, onder voorwaarden in te zetten voor het fokken.

 

De Raad van Beheer zal alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • Conditietest: goede conditie, geen abnormale ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De test moet worden uitgevoerd voordat de hond wordt ingezet voor het fokken en herhaald wanneer de hond na het derde levensjaar nog ingezet gaat worden.
  • ECVO oogonderzoek: geen oogaandoeningen gerelateerd aan brachycephalie.
  • Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen, geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en borstomvang.

 

Internationaal is er veel aandacht voor de problemen die voorkomen bij de kortsnuitige hondenrassen. De Raad van Beheer heeft zich in diverse internationale gremia uitgesproken over de problemen. Een gedragsverandering bij alle stakeholders naar een normaalbeeld met minder extreme korte snuiten is nodig en de Raad van Beheer zal zich daar nationaal en internationaal voor inzetten.

 

De regelgeving van de overheid richt zich uitsluitend op de Nederlandse fokkers. Voor de fokkers van stamboomhonden neemt de Raad van Beheer haar verantwoordelijkheid. De import van kortsnuitige honden wordt door de regelgeving van de overheid niet gereguleerd. Het risico is zeer groot dat het aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet. Hiermee loopt de regelgeving gevaar een tegengesteld effect te creëren en dat is juist wat de overheid en de georganiseerde kynologie willen vermijden.

 

Door samen te werken als overheid en wetenschappers, fokkers, rasverenigingen, dierenartsen, maar ook met internationale stakeholders is het mogelijk het verschil te maken voor kortsnuitige honden.

We hebben hetzelfde doel:  Een gezonde en sociale hond.

 

 

Download
Fokbegeleidingsplan Raad van beheer
Raad van Beheer Fokbegeleidingsplan kort
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Clubdag 30 juni 2019

WIJZIGING INDELING CLUBDAG Show Dog Centre Hermelenweg 160 in Zwolle

 

Gezien het Nationaal Hitteplan van het RIVM hebben wij onze activiteiten voor deze zondag iets aangepast. De clubdag start een uurtje vroeger en zal eindigen met de lunch.

 

Inloop met koffie/thee: 9:30u

Keuring / agility en activiteit tekenband maken starten allemaal om 10:00u

Hamburgerlunch start om 12:00u

Einde clubdag 13:00u.

 

We hopen op deze manier dat iedereen er een leuke en gezellige clubdag van kan maken.

  

GEEN INFORMATIE UURTJE RAPPORT KORTSNUITEN

 

In verband met de geringe deelname van het informatie uurtje over het rapport Kortsnuiten hebben we besloten deze NIET door te laten gaan. Mochten er binnenkort nieuwe ontwikkelingen zijn, gaan wij dit delen via clubblad/website/facebook.

 

Op 30 juni a.s. wordt in het Dogcentre in Zwolle de clubdag van onze rasvereniging gehouden.
Misschien bent u nieuwsgierig wat een keurmeester van uw hondje vindt, dan kunt u hem of haar deze dag laten beoordelen door dhr. M. Wibier.


Voor de lunch kunt u natuurlijk een lekkere boterham van thuis meenemen, maar u kunt ook een heerlijke Hamburger van de BBQ eten, compleet met salade en stok-brood. De prijs voor leden bedraagt 6 euro en voor niet-leden 9,50.Na de lunch is er een workshop om met Paracord en keramische pijpjes een tekenhals-band te maken. In de keramische pijpjes die gebruikt worden zitten bacteriën die een bepaald geluid maken. 
De workshop wordt door Jolinda Fels gegeven. Kosten voor deelname zijn 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. U gaat dan zelf 1 tekenhalsband maken. Bent u benieuwd hoe zo’n halsband er uitziet? Neem dan een kijkje op Rizzo’s Facebookpagina.
Net als voorgaande jaren zal weer de snelste hond van de dag gekozen worden.FOKKEN van Kortsnuitige honden

laatste update 19-06-2019

Download
Laatste update overleg rasverenigingen 17 Juni 2019
Update overleg rasverenigingen kortsnuit
Adobe Acrobat document 109.0 KB
Download
Gesprek Minister Schouten Fairfok
Delegatie praat minister bij over Fairfo
Adobe Acrobat document 314.5 KB
Download
Raad van beheer verslag informatieavond 5 juni
verslag-rvb-informatieavond-fokken-gezel
Adobe Acrobat document 621.4 KB

Note van het bestuur:  Het rapport fokken met kortsnuitige honden heeft grote gevolgen voor meerdere rassen binnen onze vereniging. Dit rapport kijkt niet specifiek naar ras of naar honden met of zonder stamboom maar kijkt naar alle honden van met craniofaciale ratio van minder dan 0,3.  

 

Craniofaciale ratio: de lengte van de snuit, gemeten vanaf de punt van de bovenkant van de neus tot aan de stop (de overgang tussen neus en kop) gedeeld door de lengte van de schedel, gemeten vanaf de stop over het hoofd heen tot aan de achterhoofdsknobbel. 

 

Wij adviseren de fokkers van alle kortsnuitige rassen binnen onze vereniging om zich aan te melden voor de informatie avond van de Raad van beheer. zie hieronder de uitnodiging van de Raad van beheer.

 

Informatie avond Kortsnuiten

Fokkers van deze rassen zijn uitgenodigd voor deze avond. Opgeven kan via de mail leden@raadvanbeheer.nl tot 2 juni 2019 .

 

In vervolg op onze eerdere updates met betrekking tot het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ organiseert de Raad van Beheer een informatie avond op woensdagavond 5 juni a.s.

 

Sinds de invoering in 2014 van het ‘Besluit houders van dieren’ is het in Nederland verboden om via fokkerij uiterlijke kenmerken door te geven die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het ouderdier of de nakomelingen. Dit is geregeld in artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren. Op 19 maart 2019 heeft de minister het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ als bijlage gepubliceerd in het kamerdossier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Daarmee is er een wezenlijke verandering opgetreden met grote gevolgen voor de fokkerij van (ras)honden.

 

Het rapport bevat de criteria ter handhaving van artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren en zal worden gebruikt door handhavende instanties zoals NVWA en LID.

 

De Raad van Beheer nodigt alle leden dan ook graag uit om de recente ontwikkelingen gezamenlijk te bespreken. Immers de mogelijke gevolgen zijn niet alleen voor de kortsnuitige rassen. Nieuw beleid en zienswijzen kunnen in de toekomst ook van toepassing worden op andere aspecten binnen de fokkerij en het houden van honden in Nederland.

 

Het Ministerie heeft aangegeven aan de Raad van Beheer om open te staan voor een goed onderbouwd plan van aanpak voor de georganiseerde kynologie. De Raad van

Beheer geeft natuurlijk graag invulling aan dit verzoek. In een goede samenwerking en afstemming met alle betrokkenen moeten wij op korte termijn tot een plan van aanpak kunnen komen. Het bestuur van de Raad van Beheer hoopt dan ook vele van u te mogen verwelkomen op onze komende informatieavond.

  

Laatste stand van zaken rapport fokken met kortsnuiten

Op 9 mei heeft de Raad van Beheer een prettig en constructief gesprek gehad met het ministerie van LNV over het rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport staan normen voor handhaving op fokken met kortsnuitige hondenrassen (artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren).

 

Het gesprek met het ministerie ging over de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen. Resultaat van het gesprek is dat de Raad van Beheer de ruimte krijgt om op korte termijn een voorstel te doen voor criteria en reglementering van de fokkerij van stamboomhonden van kortsnuitige rassen. Hierbij zou de reglementering ook gelden voor de registratie van importhonden met stamboom. Na indiening van het voorstel zal er een vervolggesprek komen.

 

De doelstelling van de Raad van Beheer blijft de continuïteit van verantwoorde fokkerij van gezonde rashonden zonder schadelijke raskenmerken.

 

Het ministerie heeft aangegeven dat de handhavingslijn die zij heeft gepubliceerd vooralsnog onveranderd van kracht blijft. Dit betekent dat de NVWA de gepubliceerde criteria voor de controle en handhaving kan inzetten.

 

Statusupdate rapport fokken met kortsnuiten

Op 22 maart jl. publiceerde de Raad van Beheer haar standpunt over het recent verschenen rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport wordt duidelijk gesproken over voorstellen voor de handhaving op de normen van het rapport. Dit hebben wij overgenomen in onze communicatie over het rapport. Inmiddels is het rapport gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de resultaten van het onderzoek een uitwerking zijn van bestaande regelgeving is het mogelijk dat na publicatie in de Staatscourant de NVWA de criteria voor de controle en handhaving gaat inzetten.  

lees verder (er wordt een nieuwe pagina geopend)


TROSRADAR

Voor de uitzending van Trosradar van maandag 1 april is het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub gevraagd om een reactie te geven m.b.t. het fokken van de Pekingees op de volgende vragen: 

- Kan de rasvereniging zich vinden in de opgestelde criteria voor het fokken met honden met een korte snuit?

- Wat betekent dit voor de wijze waarop er gefokt kan worden met de Pekingees?

- Gaat de vereniging de rasstandaard van de Pekingees aanpassen naar aanleiding van het rapport?

 

Onderstaand vind u onze reactie die wij gegeven hebben.

 

Tijdens onze ALV hebben wij onze zorgen gedeeld met de leden over het rapport fokken met kortsnuiten. We hebben binnen onze vereniging meerdere rassen die getroffen worden door deze maatregel mocht deze van kracht komen.  

 

Download
Reactie bestuur PDC op Trosradar
! BRIEF trosradar DEF.pdf
Adobe Acrobat document 70.0 KB

Rapport Fokken met kortsnuitige honden

Meer info in de RADAR van de Raad van beheer 

Download
Raadar Raad van Beheer Maart 2019
In dit nummer onder meer:
Voortgangsrapportage Fairfok naar Tweede Kamer
Raad van Beheer reageert op ‘Welzijnsbrief hondenfokker’
rvb_raadar_2019_04_maart.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Hier vindt u de brief en de bijlages van minister Schouten betreft fokken met kortsnuitige honden

Hier vindt u het standpunt van de Raad van beheer over dit papier en de brief van de minister.


Algemene ledenvergadering

Onze Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 30 Maart 2019 in Show Dog Centre, Hermelenweg 160, 8028 PL ZWOLLE (langs A28 richting Meppel). Aanvang: 14.00 uur.

Agenda volgt in het clubblad van Maart 2019.

 

 

 


Het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub wenst u een fantastisch 2019!