Uitnodiging BALV

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op zondag 8 november a.s. om 16.00 uur in Show Dog Centre, Hermelenweg 160, 8028PL te Zwolle. Wij hebben als bestuur een geschikte kandidaat gevonden voor de open vacature in het bestuur. In verband met de huidige COVID-19 maatregelen vragen wij u zich van te voren te melden voor deze bijzondere algemene ledenvergadering, dit kan via secretaris@pekingees-en-dwergspanielclub.nl. U kunt zich tot zondag 1 november a.s. aanmelden voor de vergadering. Indien de maatregelen veranderen kan het zijn dat de vergadering online wordt gehouden. 

De agenda is reeds naar u opgestuurd via onze nieuwsflits welke u in de e-mail heeft ontvangen.
Niet ontvangen? Neem dat contact op met secretaris@pekingees-en-dwergspanielclub.nl

Fokkers Bijeenkomst

Wanneer: 16 november a.s. om 20.00 uur Waar: Show Dog Centre, Hermelenweg 160, 8028PL Zwolle.

Graag zouden wij met de fokkers van onze club eens om de tafel willen. Zodat wij weten wat er zoal onder de fokkers en de diverse rassen speelt. Wij willen graag dit overleg informeel houden met een open agenda, zodat uzelf kunt inbrengen wat u graag wilt en wat voor u belangrijk is. De laatste tijd is er natuurlijk veel gebeurd, m.n. bij de brachycefale rassen. Maar wij kunnen ons ook voorstellen dat er wellicht nieuwe inzichten zijn ontstaan binnen rassen wat betreft gezondheidsonderzoeken. Of bepaalde punten waar u zich als fokker zorgen over maakt. Wij zouden het prettig vinden als u dit met ons wilt delen tijdens het fokkersoverleg.

 

Belangrijk is dat u zich bij ons aanmeld, aangezien er op dit moment maximaal 30 personen in een binnen locatie aanwezig mogen zijn. Hopelijk worden de regels niet aangescherpt, maar uiteraard dienen wij ons aan de RIVM voorschriften te houden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@pekingees-en-dwergspanielclub.nl.

Laatste nieuws Kortsnuitige rassen

 

Woudenberg, 8 juli 2020

 

 

 

 

In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 

1.     Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond gezondheid en welzijn is voldaan.

 

2.      Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.

 

3.      Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.

 

4.      Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan, worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen.

 

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

 

 

 

Namens de rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer

 

 

 


Laatste update 27 juni 2020: Nieuw bestuur & ondersteuning algemene ledenvergadering Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen

Op 26 juni jl. heeft de algemene ledenvergadering 3 nieuwe bestuursleden gekozen tot het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub.

 

De algemene vergadering heeft zich uitgesproken over de de open brief aan de Raad van Beheer m.b.t. brachycefale rassen en ondersteund deze brief als Pekingees en Dwergspanielclub met grote meerderheid.

Hieronder kunt u de open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen na lezen.

 

21-05-2020:

Het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub betreurt de actie van de Raad van Beheer om zonder overleg de stamboom procedure van de kortsnuitige rassen aan te passen.

 

Hierop heeft het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub een reactie geschreven voor de Raad van Beheer. Deze reactie is door alle kortsnuitige rasverenigingen ondersteund en hierin hebben wij de Raad van Beheer verzocht om dit besluit te herzien.

 

Samen met de andere kortsnuitige rasverenigingen zijn wij in overleg om te kijken naar mogelijkheden.

 

Wij houden u op de hoogte!

 

vragen? mail naar secretaris@pekingees-en-dwergspanielclub.nl 

MINISTER BESLUIT CRITERIA KORTSNUITEN BLIJVEN ONVERANDERD

11-05-2020 BRON RAAD VAN BEHEER

 

Minister Carola Schouten van LNV: Criteria fokken kortsnuitige honden blijven onveranderd.

Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden voor de handhaving van artikel 3.4 van het besluit houders van dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de overheid. De Raad van Beheer, de koepelorganisatie van rasverenigingen en lokale kynologenclubs, heeft samen met de aangesloten rasverenigingen van kortsnuitige honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend met daarin maatregelen op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling.

Met dit fokbegeleidingsplan wilde de Raad van Beheer een uitzondering bewerkstelligen op het criterium snuitlengte voor de gereguleerde stamboomfokkerij zodat deze rassen in een gezonde vorm, en met een langere neus, in Nederland gefokt kunnen blijven worden. Daarmee zouden we een gezond en verantwoord alternatief bieden aan de niet door deze wet gereguleerde import van honden. Voor sommige rassen wordt meer dan 70% van de jaarlijks verkochte aantal pups in Nederland geïmporteerd.

De minister spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht en onderschrijft grotendeels de aanvullende maatregelen uit ons fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport. De minister wil echter niet rassen verbieden en zij staat daarom tijdelijk toe dat er gefokt mag worden met ouderdieren waarvan één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte. Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het ras of via raskruisingen.

 

De Raad van Beheer betreurt het dat de minister niet ingaat op de noodzakelijke aanpak van onder andere de import van honden. De geïmporteerde honden blijven voor de handhavingscriteria buiten schot en krijgen, door de handhaving primair te richten op de door de georganiseerde kynologie in Nederland gefokte honden, alleen maar meer kans om ongebreideld te groeien, hetgeen de gezondheid en het welzijn van de honden in het geheel niet dient. De Raad van Beheer zal mede in overleg met de rasverenigingen van kortsnuitige honden, initiatieven ontwikkelen om deze rechtsongelijkheid ten opzichte van importhonden en honden afkomstig van zogenaamde puppyfarms aan te pakken.

Aangepaste procedure

 

Op basis van de reactie van het ministerie heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregel:

Vanaf 18 mei 2020 geldt een aangepaste procedure voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden. Bij overlegging van het juiste bewijs dat voldaan is aan de handhavingscriteria wordt een stamboom afgegeven. Wanneer niet bewezen kan worden dat aan de criteria voldaan is wordt er geen stamboom afgegeven. 

Voor meer informatie over het fokken met kortsnuitige honden zie www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-kortsnuitige-honden/

 

Download
Folder Fokken met kortsnuitige honden
fokken-kortsnuitige-honden-in-nederland-
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Download
Meetformulier kortsnuitige honden
meetformulier kortsnuitige honden.pdf
Adobe Acrobat document 193.0 KB


Belangrijke clubdatums 2020

laatste update 21-05-2020: BINNENKoRT NIEUWE DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING ... U ONTVANGT DE UITNODIGING en agenda ZO SPOEDIG MOGELIJK

Helaas heeft het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub moeten besluiten de geplande clubdag en algemene ledenvergadering uit te stellen tot een later moment. Zodra wij nieuwe datums plannen ontvangt u hiervan bericht. 

 • Algemene ledenvergadering 30 april 2020 te Amersfoort
 • Clubdag 3 Mei 2020 te Ugchelen  "Bospaviljoen het Leesten"
 • KCM 1 November 2020 te Heteren.

Reactie op de open brief kortsnuitige rasse

                                    Woudenberg, 8 juli 2020In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 1. Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond gezondheid en welzijn is voldaan.

 2. Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.

 3. Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.

 4. Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan, worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen.

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

 

Namens de rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer                                    Woudenberg, 8 juli 2020In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 1. Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond gezondheid en welzijn is voldaan.

 2. Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.

 3. Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.

 4. Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan, worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen.

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

 

Namens de rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer                                    Woudenberg, 8 juli 2020In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 1. Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond gezondheid en welzijn is voldaan.

 2. Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.

 3. Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.

 4. Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan, worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen.

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

 

Namens de rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer                                    Woudenberg, 8 juli 2020In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 1. Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond gezondheid en welzijn is voldaan.

 2. Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.

 3. Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.

 4. Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan, worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige rassen.

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

 

Namens de rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer