Lidmaatschap


LIDMAATSCHAP

 

De contributie per 1 januari 2021:

 

Per jaar: leden € 25,-- , gezins- en jeugdleden € 5,--.

 

Voor buitenlandse leden bedraagt de contributie per jaar:

€ 30,-- , gezinslid(leden) € 5,--.

  

Indien het lidmaatschap aanvangt na 1 juli van het lopende jaar dan betaalt u voor het lidmaatschap van het resterende jaar:

 

leden € 12,50, gezins- en jeugdleden € 2,50.

Voor buitenlandse leden bedraagt de contributie dan:

€ 15,00, gezinslid(leden) € 2,50.

 

Gelijktijdig dient dan tevens de volledige contributie voor lidmaatschap van het komende jaar te worden betaald.

  

Een papieren versie van het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

Het is ook mogelijk online in te schrijven.

 

Betalingen op postgiro NL48ABNA0486904873 ten name van de Penningmeester Pekingees- en Dwergspanielclub.

  

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Bij latere opzegging blijft contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

 

ONLINE aanmelden lidmaatschap


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.