Clubblad


Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar digitaal.

 

Aan het begin van ieder kalenderjaar verschijnt er een clubblad, hierin komen o.a. de volgende punten aan de orde: notulen en agenda (B)ALV, aankondigingen van de clubdag en KCM en ander nieuws. Het clubblad zal dan per e-mail worden verspreid. Voor het ontvangen van het digitale clubblad kunt u uw e-mailadres doorgeven aan: webmaster@pekingees-en-dwergspanielclub.nl

 

Eindredactie & kopij adres: