Bekercompetitie


BEKERREGLEMENT  per 2017/2018

 Reglement van de bekercompetitie voor de Pekingees –en Dwergspanielclub.

 

De vereniging reikt jaarlijks competitiebekers uit voor de beste hond van elk ras van het voorafgaande jaar. Het (competitie)jaar loopt van (kampioenschaps)clubmatch tot (kampioenschaps)clubmatch.

 

De bekers worden uitgereikt op: óf de clubdag, óf de kampioenschapsclubmatch, óf de Algemene Ledenvergadering. De bekerwinnaars worden per brief uitgenodigd om de beker in ontvangst te komen nemen.

  

De vereniging kent de volgende bekers:

Pekingees: Ma Schoorbeker

Lhasa Apso: Mw. Schneider-Louterbeker

Japanse Spaniel: Frans Heerkensbeker

Bichon Frisé: Mw. Koudijs - Taets van Amerongenbeker

Tibetaanse Spaniel: Mw. C. v.d. Boombeker

Bolognezer: Clubbeker

Chinese Naakthond: Jennifer Gielisse beker

Coton de Tuléar: Clubbeker

King Charles Spaniel: Clubbeker

Leeuwhondje: Clubbeker

Mexicaanse Naakthond: Clubbeker

Peruaanse Naakthond: Clubbeker

  

Om in aanmerking te komen voor de bekers dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

 1. Men dient de volledige competitieperiode lid zijn van de Pekingees –en Dwergspanielclub.
 2. Men moet volgens de vermelding op de stamboom, het afstammingsbewijs of het eigendomsbewijs eigenaar zijn van de deelnemende hond. Als eigenaar geldt niet mede-eigenaar.
 3. Deelname aan de eigen (kampioenschaps-)clubmatch is verplicht.
 4. De hond die op minimaal zes Nederlandse CAC tentoonstellingen inclusief de KCM het hoogste aantal punten weet te behalen in een jaar is winnaar. Het minimaal te behalen aantal punten om te winnen is 20 punten.
 5. Bij meer tentoonstellingen tellen de beste resultaten.
 6. Mochten meerdere honden een gelijk aantal punten behalen, dan is de hond met de meeste CAC's winnaar. Als dan echter twee of meer honden ook hetzelfde aantal CAC’s blijken te hebben, worden evenzovele bekers uitgereikt.
 7. Leden dienen zelf hun gewenste honden voor deelname op te geven bij het secretariaat en aan het einde van het competitie jaar zelf een kopie van 6 keurrapporten van de beste showresultaten door mailen (met bewijs inschrijving KCM).
 8. Punten kunnen volgens het volgende puntensysteem worden behaald:
 • CAC Kampioenschapsclubmatch 8 punten
 • Res.CAC Kampioenschapsclubmatch 7 punten
 • CAC tentoonstelling 7 punten
 • Res.CAC tentoonstelling 6 punten
 • 1 Uitmuntend 5 punten
 • 2 Uitmuntend 4 punten
 • 3 Uitmuntend 3 punten
 • 4 Uitmuntend 2 punten
 • Uitmuntend 1 punt
 • Zeer Goed en lager 0 punten

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording af aan de Algemene Vergadering.